Copyright © 2019 Mercury Redstone BV – Mercury Redstone BV staat niet onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). MVIS® is een handelsmerk van MV Index Solutions GmbH en is in licentie gegeven voor gebruik door Mercury Redstone BV. De producten en diensten van Mercury Redstone worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door MVIS® en MVIS® geeft geen oordeel over de wenselijkheid erin of ermee te beleggen. Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.